ข้อบัญญัติ
 แผนจัดหาพัสดุ
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 ประมวลจริยธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคล
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 การบริการสาธารณะ
 
รายงานผลการดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 2564)
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565)
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 2566)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เลขที่156 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  30150
โทรศัพท์ / โทรสาร  044 - 009860-1 E-mail: saraban-tambolsamrong@lgo.mail.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology